Privacystatement

Dit privacystatement is opgesteld door WTC Bornerbroek, waarvan het secretariaat gevestigd is te Bornerbroek, Rammelhuiskamp 8, 7627 LM, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75243210.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Als vereniging vinden wij het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@wtcbornerbroek.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Inzage en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht WTC Bornerbroek te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij WTC Bornerbroek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal WTC Bornerbroek deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van WTC Bornerbroek hebben ontvangen.

 

Verwerkte gegevens

In onderstaande tabel kunt u inzien met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Administratie

Voornaam
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Adres
Woonplaats
Postcode
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-nummer
Naam rekeninghouder

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Bij opzegging worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd.
Financiële administatie wordt na 7 jaar verwijderd.
Bestellen van clubkleding Kledingmaat/maten Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de overeenkomst

 

Links naar externe websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacystatement is alleen van toepassing op de website van WTC Bornerbroek. Andere websites kunnen mogelijk hun eigen privacybeleid hanteren. WTC Bornerbroek raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek wilt indienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met WTC Bornerbroek via onderstaande contactgegevens.

Contactpersoon: Erwin Kuilder
E-mailadres: secretaris@wtcbornerbroek.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.